Rozraďovací test – Angličtina

Rozraďovací test Starter - Elementary

Nepoznáte svoju vstupnú úroveň? Otestujte si ju z pohodlia Vášho domova. Výsledok dostanete okamžite.

Označte pri každej otázke jednu možnosť. Ak sa Vám otázky zdajú príliš ťažké, ukončite a "odovzdajte" - SUBMIT - test kedykoľvek.

Veľa šťastia!

Meno
Firma
email
telefón
Púchov ........... a beautiful town.
I’m ............ teacher.
My brother ......... .
Peter and Jane are ........... friends
This is my boyfriend. ........... Italian.
My teachers from Poland, and ........... names Monica.
MARK  Is there a station near here?
SUZIE ................... .
Anna ............ in a bank.
I can .............. Japanese.
Let's .......... football today.
When ............. leave home in the morning?
................ is this dress?
Melanie loves summer but Ed doesn't ........... it.
I ............. to Greece for my holiday last year.
George and Lucy ............... to have a party tonight
I'm ............... . I want a hamburger.