PRE POKROČILÝCH (B2+)

Pondelok 17:30 – 18:30

PRE MIERNE POKROČILÝCH

Utorok 18:00 – 19:00

10 hodín 60€ / 50€ ak už navštevujete iný kurz

1 hodina 6,50€

Hodiny zamerané na zlepšenie rozprávania a komunikácie, na ktorých sa budeme rozprávať o zaujímavých témach. Keď sa trochu spoznáme, prispôsobíme témy vašim záujmom a potrebám. Najlepšie riešenie pre ľudí, ktorí potrebujú rozprávať a nechcú sa zaoberať gramatikou.

Ak máte problém s prihlásením, prosím kontaktujte nás.

TU sa môžete prihlásiť na najbližšie hodiny.