LAMA School sa sústreďuje na kurzy, vyučovanie a doučovanie anglického jazyka. Našou dlhodobou víziou je vytvoriť priestor pre dospelých, kde by mohli realizovať svoje sny.

Veríme, že talent sa dá rozvíjať v akomkoľvek veku.

Chceme poskytnúť dospelým ľuďom v našej lokalite iný druh vyžitia, než len to športové. Vytvárame komunitu ľudí so spoločnými záujmami, ktorí túžia po neustálom osobnostnom raste rôznymi smermi. Okrem jazykov je u nás možné navštevovať workshopy výtvarného zamerania, či zúčastňovať sa stretnutí s hudobníkmi, cestovateľmi a mnohými inými zaujímavými osobnosťami spätými s umením, divadlom, literatúrou, enviromentalistikou…

Dúfame, že si zamilujete naše spoločné chvíle rovnako, ako my.

S pozdravom

              tím LAMA School