Hodiny zamerané na zlepšenie rozprávania a komunikácie, na ktorých sa budeme rozprávať o zaujímavých témach. Keď sa trochu spoznáme, prispôsobíme témy vašim záujmom a potrebám. Najlepšie riešenie pre ľudí, ktorí potrebujú rozprávať a nechcú sa zaoberať gramatikou.

Predpokladaný rozvrh na prvý štvrťrok 2021/22

utorok 16:30-17:30 B1+

štvrtok 16:30-17:30 B2+