V táboroch sa deti naučia niečo po anglicky, spoznajú naše mesto, strávia čas v prírode, budú sa zabávať pri športe ale aj tvorivých činnostiach.

Cena zahŕňa stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant), táborové tričko, vstupné do rôznych atrakcií, náklady na materiál pre tvorenie, odmeny vedúcim.

PRIHLÁŠKA